Werkgelegenheid detailhandel neemt toe

01 sep Werkgelegenheid detailhandel neemt toe

Door de sterke opkomst van webwinkels is de werkgelegenheid in de detailhandel in bijna alle provincies gestegen sinds het begin van de crisis in 2007. Dat concludeert het economische bureau van ING in een vandaag verschenen onderzoek. Landelijk steeg de werkgelegenheid in de detailhandel tussen 2007 en 2013 met bijna 5 procent. De stijging komt o.a. door het gegeven dat steeds meer mensen online kopen, maar ook door de ruimere openingstijden van winkels.

Het aantal banen bij webwinkels nam in de afgelopen 7 jaar toe van ruim 14.000 tot meer dan 35.500. De detailhandel is goed voor 1 op de 10 banen in Nederland, ofwel 776.000 banen in totaal. Daarmee is de winkeliersbranche in alle provincies een van de grootste werkgevers.

De keerzijde van het online shoppen is dat de behoefte aan nieuwe fysieke winkels afneemt en de leegstand stijgt. Daardoor is de werkgelegenheid bij de ‘stenen winkels’ in een aantal provincies al aan het dalen.

De regionale verschillen in de totale banengroei zijn volgens de onderzoekers groot. In Flevoland bedroeg de stijging in de afgelopen 7 jaar 20 procent, terwijl in Zeeland de werkgelegenheid met 2 procent kromp.

Onderzoekers zijn er niet zeker van dat de groei van de werkgelegenheid in de toekomst doorzet. Dat heeft te maken met de afvlakkende bevolkingsgroei en vergrijzing. ’De daling van de totale werkgelegenheid in de Zeeuwse detailhandel kan wat dat betreft een voorbode zijn voor andere provincies,’ aldus de onderzoekers van de ING.