Naheffingsaanslagen na onbetrouwbare rittenadministratie

Naheffingsaanslagen rittenadministratie

14 jul Naheffingsaanslagen na onbetrouwbare rittenadministratie

De belastinginspecteur heeft terecht het autokostenforfait toegepast bij het opleggen van de naheffingsaanslagen nu de door eiser overgelegde rittenadministraties onbetrouwbaar zijn. Dat heeft rechtbank Noord-Holland onlangs geoordeeld.

Een man is in loondienst werkzaam. Zijn werkgever stelt hem in 2010 en 2011 een auto ter beschikking. Er heeft geen bijtelling op het loon van de werknemer plaatsgevonden omdat hij in privé geen gebruik zou maken van de auto. De inspecteur legt naheffingsaanslagen op waarbij hij het autokostenforfait toepast. In geschil zijn deze naheffingsaanslagen.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur terecht het autokostenforfait heeft toegepast bij de bepaling van het loon van de werknemer. Uit de door de man overgelegde rittenadministraties kan geen betrouwbaar beeld worden verkregen van de werkelijke gegevens van de per rit afgelegde routes en afstanden en de bijbehorende kilometerstanden. De man heeft noch met de door hem overgelegde rittenadministratie, noch anderszins overtuigend aangetoond dat de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. Het gelijk is aan de inspecteur