Horeca blijft voorlopig zonder cao

16 sep Horeca blijft voorlopig zonder cao

De horeca blijft dit jaar zonder cao. En of er in 2015 wel een komt, durf ik te betwijfelen.’ Dit zegt Ben Francooy, voorzitter van FNV Horeca tegen Misset Horeca. De horeca zit sinds 1 april 2014 zonder cao.

Eind vorig jaar hebben werkgevers en werknemers uit de horeca voor het laatst met elkaar om tafel gezeten. Sindsdien is er geen enkele vorm van overleg meer geweest,’ vervolgt Francooy. ‘KHN ziet momenteel niet de meerwaarde van een cao.’

Francooy zegt zich zijn uitspraak over het uitblijven van een cao te baseren op feiten. Niet op gevoel. ‘De FNV is er helemaal op ingesteld dat er dit jaar en volgend jaar geen cao komt. Veel ondernemers en ook werknemers denken dat het gaat om het gebruikelijke gesteggel tussen ons en KHN, maar dit gaat echt wel wat verder. Wij zijn nu bezig om op bedrijfsniveau cao’s af te sluiten.’

Slecht verdienen
Francooy zei eerder tegen Misset Horeca dat¬†de horeca als bedrijfstak nu jonge werknemers bar weinig te bieden heeft.¬†Vakkenvullers, schoonmakers en kassamedewerkers verdienen beter dan een bedieningsmedewerker in de horeca. Veel werknemers in de horeca werken voor het laagste loon in Nederland. Dat wil je toch als bedrijfstak niet? Werkgevers zijn ook gebaat bij goede afspraken. Het gaat om concurrentie tussen bedrijfstakken.’

KHN heeft haar leden een AVR toegestuurd, een arbeidsvoorwaardenreglement, ter vervanging van de cao voor nieuwe medewerkers. Voor horecapersoneel dat al voor 1 april 2014 in vaste dienst was, verandert niets.