Dwangakkoord schuldeisers goed, maar misbruik voorkomen.

28 aug Dwangakkoord schuldeisers goed, maar misbruik voorkomen.

MKB-Nederland en VNO-NCW staan positief tegenover het voornemen van minister Opstelten van Justitie om onredelijke schuldeisers te dwingen mee te werken aan een akkoord dat een faillissement kan voorkomen. Dat akkoord sluit een bedrijf in problemen met zijn schuldeisers. De ondernemersorganisaties wijzen er wel op dat misbruik van deze regeling moet worden voorkomen. Bij zo’n ‘dwangakkoord’ is namelijk geen curator betrokken die daar bij faillissementen normaal op toeziet.

Deskundige aanwijzen 
Schuldeisers moeten volgens MKB-Nederland en VNO-NCW de mogelijkheid krijgen om de rechtbank te vragen een onafhankelijke deskundige aan te wijzen om de boeken van de schuldenaar te raadplegen. Zo kunnen zij controleren of de schuldenaar wel een juiste voorstelling van zaken geeft.

Verzwijgen
Een schuldenaar kan bijvoorbeeld voorafgaand aan een akkoord eerst bevriende schuldeisers betalen. Hij kan geheime regelingen treffen met schuldeisers in ruil voor medewerking aan een akkoord. Ook kan hij een onvolledige lijst van schuldeisers presenteren, meer schulden opvoeren dan hij heeft, of bezittingen verzwijgen. Schuldeisers kunnen geneigd zijn om een akkoord te accepteren en zo niet het risico te lopen dat ze helemaal niks krijgen in geval van faillissement.

Meerderheid genoeg 
Volgens het wetsvoorstel van Opstelten is een ruime meerderheid van schuldeisers voldoende om tot sanering van de schulden via een akkoord over te gaan. Schuldeisers krijgen bijvoorbeeld later uitbetaald of worden uitbetaald in aandelen in plaats van geld. Zij hoeven daar niet aan mee te werken als zij op basis van het akkoord minder zouden krijgen dan bij een faillissement.