Personeel

25 nov Oorzaak langdurig verzuim is vaak privé

Wil uw organisatie het ziekteverzuim aanpakken, dan zult u niet alleen naar de medische aspecten ervan moeten kijken. Langdurig verzuim heeft vaak een niet-medische oorzaak. U zult dus met de werknemer in gesprek moeten gaan om te achterhalen waar de knelpunten zitten. Daarbij komt soms...

Read More

16 sep Uitzonderingen op het opzegverbod bij ziekte

Zieke werknemers mogen in de eerste twee jaren van hun ziekte in principe niet ontslagen worden. Er geldt in die periode namelijk een opzegverbod. In bepaalde gevallen is ontslag in de eerste twee jaren van arbeidsongeschiktheid echter toch mogelijk. Werknemers genieten in de eerste twee jaar...

Read More