Business

02 apr Ziekteverzuim in 18 jaar niet zo laag geweest

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het ziekteverzuim in 2014 gedaald is tot 3,8%, het laagste percentage sinds 1996. Het CBS vermoedt dat dit onder andere te maken heeft met de economische situatie. Werknemers zijn minder snel geneigd om...

Read More

30 jan Premievrijstelling oudere werknemer vervalt

De premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015. Per die datum vallen namelijk de laatste oudere werknemers voor wie de overgangsregeling nog geldt, niet meer in de doelgroep. Tot 1 juli hoeft uw onderneming geen basispremie WAO/IVA/WGA voor deze werknemers af te dragen. In 2008...

Read More

30 jan Vanaf 2016 geen papieren jaarstukken meer

De jaarrekening moet u binnen acht dagen na vaststelling openbaar maken. Bij maximaal uitstel betekent dit dat de uiterste datum voor het deponeren van de jaarrekening 2013 31 januari 2015 is. Voor het boekjaar 2013 mag dit nog op papier. Vanaf het boekjaar 2016 mag...

Read More

28 jan Belastingdienst streng op naleving urencriterium

Wie gebruik wil maken van aantrekkelijke fiscale voorzieningen als de zelfstandigenaftrek moet kunnen bewijzen dat hij/zij ook daadwerkelijk zelfstandige is. Het urencriterium is hiervoor een belangrijke toets. De in je bedrijf gestoken uren moet je deugdelijk kunnen aantonen. Onlangs ving een ondernemer die kamers verhuurde...

Read More

03 nov Overheid helpt nieuwe aanbieders van MKB-kredieten

Nieuwe aanbieders die geld willen lenen aan het MKB, kunnen aanspraak maken op een nieuwe overheidsgarantie. Minister Kamp van Economische Zaken stelt maximaal 400 miljoen euro garantie beschikbaar voor meer én nieuwe vormen van krediet voor MKB’ers. • Grote behoefte aan nieuwe financiering • Overheidsgarantie van maximaal...

Read More

07 okt Nieuwe CO2-grenzen voor 2015

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe CO2-normen voor de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Deze nieuwe grenzen gelden alleen als u of uw werknemer in 2015 een nieuwe auto aanschaft. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van...

Read More

24 sep Ondernemer profiteert van mobiel parkeren

Betaald parkeren wordt in steeds meer steden makkelijk gemaakt. In totaal al zo’n 120 gemeenten. Met name de grotere gemeenten beseffen dat digitaliseren van het parkeerbeleid op termijn veel geld bespaart en zakelijke rijders profiteren van deze ontwikkeling. Tijdverslindend gedoe bij de parkeerautomaten is verleden...

Read More

12 sep Verhoging bijtelling zet zuinige auto onder druk

ABCOUDE - Met dank aan stimulerende fiscale regelingen is het aantal zuinige leaseauto’s op de weg flink gestegen in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd is het aandeel van auto’s met 25 procent bijtelling fors gedaald. Maar door voornemens van de regering kan de opmars van duurzame...

Read More

11 sep Vraag naar ICT-personeel groeit

De vraag naar ICT-personeel neemt dit jaar stevig toe, blijkt uit een onderzoek van UWV naar de werkgelegenheid in de ICT-sector.UWV verwacht mogelijke tekorten wanneer geen aanvullende maatregelen worden genomen. Het aantal vacatures in de sector loopt naar verwachting op naar 34 duizend in 2014,...

Read More

26 aug VAR voor 2014 langer geldig…..

VAR's voor 2014 blijven ook in 2015 geldig. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Personen die nu voor 2014 van een VAR gebruik maken kunnen die verklaring dus ook in 2015 blijven gebruiken, zolang hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden wordt gedaan. Zodra de...

Read More