BTW Controles in het MKB

BTW Controles

30 jun BTW Controles in het MKB

30 juni 2014 – Staatssecretaris Wiebes heeft onlangs bekend gemaakt dat de btw controles in het MKB verder worden aangescherpt. Na de recente toename van het aantal boekenonderzoeken worden er binnenkort ook extra controles ingesteld op btw-teruggaafverzoeken en -balansschulden. Met de onderstaande tips kunt u voorkomen dat (de aanscherping van) btw-controles u geld gaan kosten.

1. Zorg voor een scherpe controle op de juistheid van inkoopfacturen. Zeker voor facturen waarop relatief hoge btw-bedragen staan vermeld is het van groot belang om te controleren of terecht btw berekend is, het toegepaste btw-percentage correct is en of de facturen voldoen aan alle andere factuurvereisten.

2. Beoordeel vóór het indienen van de aangifte winstbelasting of de balansschuld omzetbelasting overeenstemt met de ingediende aangiften omzetbelasting. Constateert u verschillen? Onderneem dan tijdig actie door fouten te herstellen. Hiermee kunt u controles en/of boetes voorkomen.

3. Leg goed vast wat uw inspanningen en toekomstplannen zijn als u tijdelijk (nog) geen omzet heeft. Hiermee kunt u namelijk onderbouwen dat uw btw-teruggaafverzoek terecht is ingediend.

4. Berekent u geen btw op (een deel van) uw omzet? Beoordeel dan of u aan alle voorwaarden hiervoor voldoet.

Gezien de aankondigde verscherping van de btw-controles en de recente toename van het aantal boekenonderzoeken neemt de kans toe dat ook uw bedrijf de komende tijd een btw-controle krijgt. Onderneem nu al actie om te voorkomen dat btw-controles u geld gaan kosten!