Author: WESFIN

02 apr Ziekteverzuim in 18 jaar niet zo laag geweest

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het ziekteverzuim in 2014 gedaald is tot 3,8%, het laagste percentage sinds 1996. Het CBS vermoedt dat dit onder andere te maken heeft met de economische situatie. Werknemers zijn minder snel geneigd om...

Read More

03 mrt Personeelsuitjes toch overwegend zakelijk?

Bij personeelsfeesten of -uitjes hoeven in de toekomst waarschijnlijk minder kosten ten laste van de vrije ruimte te komen. Onder de werkkostenregeling kunnen de kosten voor consumpties tijdens zo’n evenement nu alleen onbelast blijven als ze op de werkplek worden genuttigd. Voor de fiscale behandeling van...

Read More

06 feb 7 tips voor een goede rittenadministratie

Zakelijke rijders die geen bijtelling willen betalen moeten een rittenadministratie bijhouden. Hiermee kunnen ze later aan de fiscus aantonen dat ze minder dan 500 privékilometers in een jaar hebben gereden. Waar moet je nou op letten als je zo’n administratie goed wilt bijhouden? 7 tips. Als...

Read More

30 jan Premievrijstelling oudere werknemer vervalt

De premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015. Per die datum vallen namelijk de laatste oudere werknemers voor wie de overgangsregeling nog geldt, niet meer in de doelgroep. Tot 1 juli hoeft uw onderneming geen basispremie WAO/IVA/WGA voor deze werknemers af te dragen. In 2008...

Read More

30 jan Vanaf 2016 geen papieren jaarstukken meer

De jaarrekening moet u binnen acht dagen na vaststelling openbaar maken. Bij maximaal uitstel betekent dit dat de uiterste datum voor het deponeren van de jaarrekening 2013 31 januari 2015 is. Voor het boekjaar 2013 mag dit nog op papier. Vanaf het boekjaar 2016 mag...

Read More

28 jan Belastingdienst streng op naleving urencriterium

Wie gebruik wil maken van aantrekkelijke fiscale voorzieningen als de zelfstandigenaftrek moet kunnen bewijzen dat hij/zij ook daadwerkelijk zelfstandige is. Het urencriterium is hiervoor een belangrijke toets. De in je bedrijf gestoken uren moet je deugdelijk kunnen aantonen. Onlangs ving een ondernemer die kamers verhuurde...

Read More

01 dec Overzicht wijzigingen belastingen 2015

1 januari is de ingangsdatum van een reeks nieuwe belastingwetten. Als ondernemer en werkgever veranderen er ook weer de nodige regels. De Belastingdienst zette de belangrijkste wijzigingen nog even op een rij. • BTW-vrijstelling voor zorg ook voor winst beogende instellingen • Mini One Stop Shop-regeling • Veranderingen...

Read More

25 nov Oorzaak langdurig verzuim is vaak privé

Wil uw organisatie het ziekteverzuim aanpakken, dan zult u niet alleen naar de medische aspecten ervan moeten kijken. Langdurig verzuim heeft vaak een niet-medische oorzaak. U zult dus met de werknemer in gesprek moeten gaan om te achterhalen waar de knelpunten zitten. Daarbij komt soms...

Read More

05 nov Plannen autobelastingen 2016 bekend

Er is veel ophef over de nu al voorgestelde wijzigingen rondom de auto van de zaak. Onlangs is bekend gemaakt dat de wijzigingen uit de Autobrief 2.0, die pas medio 2015 wordt verwacht, in 2017 zullen ingaan. Voor het tussenjaar 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes van...

Read More

03 nov Overheid helpt nieuwe aanbieders van MKB-kredieten

Nieuwe aanbieders die geld willen lenen aan het MKB, kunnen aanspraak maken op een nieuwe overheidsgarantie. Minister Kamp van Economische Zaken stelt maximaal 400 miljoen euro garantie beschikbaar voor meer én nieuwe vormen van krediet voor MKB’ers. • Grote behoefte aan nieuwe financiering • Overheidsgarantie van maximaal...

Read More