Arbeidsvoorwaarden aanpassen voor de WKR?

19 aug Arbeidsvoorwaarden aanpassen voor de WKR?

De verplichte invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2015 zorgt er mogelijk voor dat u het arbeidsvoorwaardenpakket van uw organisatie wilt aanpassen. Dit gaat echter niet zomaar. Er zijn namelijk bepaalde regels verbonden aan het wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘WKR gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2015’ zijn alle werkgevers per 1 januari 2015 verplicht om de fiscale regels van de werkkostenregeling te hanteren. Ook de vrije ruimte voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen gaat dan omlaag van 1,5% naar 1,2% van de totale fiscale loonsom. Mogelijk wilt u als werkgever de huidige vergoedingen of verstrekkingen wijzigen om belastingheffing te voorkomen. Het is dan belangrijk dat u rekening houdt met de regels voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Is er sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang?

Heeft u een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement én een zwaarwegend bedrijfsbelang, dan is het wijzigen van arbeidsvoorwaarden meestal wel mogelijk. Er is sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang als het huidige arbeidsvoorwaardenpakket onder de nieuwe wetgeving voor bedrijfseconomische problemen zorgt. De vaktool ‘Eenzijdig wijzigingsbeding arbeidsvoorwaarden’ helpt u bij het opstellen van een eenzijdig wijzigingsbeding.

Beroep doen op goed werknemerschap

Staat er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst, dan kunt u mogelijk een beroep doen op goed werknemerschap. Het uitgangspunt van dit principe is dat werknemers akkoord moeten gaan met redelijke voorstellen van de werkgever. Daar staat tegenover dat de werkgever niet te pas en te onpas functies, salaris, arbeidsduur en vakantiedagen mag wijzigen. Instemming van de OR of vakbond is voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden niet vereist, maar kan een zwaarwichtig belang of redelijkheid van de wijziging wel aannemelijk maken.